روزنگاری های دخملک

جهت ورود کلیک فرمایید


خدایا اگه همین الان بهم بگی از اینجا تا ابادان پیاده بری مجید رو بهت برمیگردونم

میگم باشه...

یعنی هنوزم اینقدر دوستش دارم

هنوزم تو قلبمه

با اینکه مدتها گذشته

ولی دوستش دارم و دلم واسش تنگه

دلم میخواد هزار بار بنویسم :

مجید برگرد

مجید برگرد

مجید.....

عشق اول یه چیز دیگس

شاید ازدواج کنم ولی دیگه عاشق نمیشم....


روزنگاری های دخملک

مشخصات

 • منبع: http://dokhmalak.rozblog.com/post/2
 • کلمات کلیدی: مجید ,برگرد مجید ,مجید برگرد ,دوستش دارم
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

امشب واسه تو مینویسم

فقط واسه تو

مجیدم

دلم واست تنگ شده

با اینکه میدونم این روزا و این شبها حتما یه نفر دیگه توی آغوشته و باهاش آرامش داری

ولی...

این شبها بدجوری دلم آغوشتو میخواد...

بااینکه همیشه باهام سرد بودی خیلی دوستم نداشتی

ولی من بدجوری دل به تو داده بودم

چرا اومدی تو زندگیم ...

به زور اومدی ...وقتی عاشقت شدم یهو ولم کردی...

مجید خیلی طول کشید تا ببخشمت

مجید بخشیدمت ولی الان میخوامت

مجید من این روزا تورو میخواممممم...

مجید.ح..

مجید میخوامت


روزنگاری های دخملک

مشخصات

 • منبع: http://dokhmalak.rozblog.com/post/3
 • کلمات کلیدی: مجید
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

خدایا امروز13آذرماهه

کمکم کن بتونم تصمیمات خوبی واسه زندگیم بگیرم

خدایا ازته قلبم ازت میخوام دوباره موقعیت درس خوندن واسم فراهم کنی

با هزینه هاش ...با سلامتی

خدایا غلط کردم توی این چندسال تنبلی کردم و درس نخوندم

خدایا پشیمونم که تنبلی کردم

خدایا ببخشید

خواهش میکنم این نعمت رو دوباره بهم برگردون...

....


روزنگاری های دخملک

مشخصات

 • منبع: http://dokhmalak.rozblog.com/post/5
 • کلمات کلیدی: خدایا ,تنبلی کردم
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

خدایا خودت دوستم داشته باشی واسم کافیه

بی خیال همه عالَم

وقتی تو دوستم داشته باشی دیگه بقیه رو میخوام چکار

آره درسته

یوقتایی دلم میخواد یکی باشه هوامو داشته باشه

ولی وقتی که تو واسم کسی رو درنظر نگرفتی چه کنم؟

خب سهم من همینه از زندگی ..

منم صبر میکنم تا هر وقت تو بخوای...:)


روزنگاری های دخملک

مشخصات

 • منبع: http://dokhmalak.rozblog.com/post/4
 • کلمات کلیدی: داشته ,داشته باشی ,دوستم داشته
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

خدایا امروز13آذرماهه

کمکم کن بتونم تصمیمات خوبی واسه زندگیم بگیرم

خدایا ازته قلبم ازت میخوام دوباره موقعیت درس خوندن واسم فراهم کنی

با هزینه هاش ...با سلامتی

خدایا غلط کردم توی این چندسال تنبلی کردم و درس نخوندم

خدایا پشیمونم که تنبلی کردم

خدایا ببخشید

خواهش میکنم این نعمت رو دوباره بهم برگردون...

....


روزنگاری های دخملک

مشخصات

 • منبع: http://dokhmalak.rozblog.com/post/5
 • کلمات کلیدی: خدایا ,تنبلی کردم
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

خدایا خودت دوستم داشته باشی واسم کافیه

بی خیال همه عالَم

وقتی تو دوستم داشته باشی دیگه بقیه رو میخوام چکار

آره درسته

یوقتایی دلم میخواد یکی باشه هوامو داشته باشه

ولی وقتی که تو واسم کسی رو درنظر نگرفتی چه کنم؟

خب سهم من همینه از زندگی ..

منم صبر میکنم تا هر وقت تو بخوای...:)


روزنگاری های دخملک

مشخصات

 • منبع: http://dokhmalak.rozblog.com/post/4
 • کلمات کلیدی: داشته ,داشته باشی ,دوستم داشته
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

امشب واسه تو مینویسم

فقط واسه تو

مجیدم

دلم واست تنگ شده

با اینکه میدونم این روزا و این شبها حتما یه نفر دیگه توی آغوشته و باهاش آرامش داری

ولی...

این شبها بدجوری دلم آغوشتو میخواد...

بااینکه همیشه باهام سرد بودی خیلی دوستم نداشتی

ولی من بدجوری دل به تو داده بودم

چرا اومدی تو زندگیم ...

به زور اومدی ...وقتی عاشقت شدم یهو ولم کردی...

مجید خیلی طول کشید تا ببخشمت

مجید بخشیدمت ولی الان میخوامت

مجید من این روزا تورو میخواممممم...

مجید.ح..

مجید میخوامت


روزنگاری های دخملک

مشخصات

 • منبع: http://dokhmalak.rozblog.com/post/3
 • کلمات کلیدی: مجید
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

خدایا اگه همین الان بهم بگی از اینجا تا ابادان پیاده بری مجید رو بهت برمیگردونم

میگم باشه...

یعنی هنوزم اینقدر دوستش دارم

هنوزم تو قلبمه

با اینکه مدتها گذشته

ولی دوستش دارم و دلم واسش تنگه

دلم میخواد هزار بار بنویسم :

مجید برگرد

مجید برگرد

مجید.....

عشق اول یه چیز دیگس

شاید ازدواج کنم ولی دیگه عاشق نمیشم....


روزنگاری های دخملک

مشخصات

 • منبع: http://dokhmalak.rozblog.com/post/2
 • کلمات کلیدی: مجید ,برگرد مجید ,مجید برگرد ,دوستش دارم
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها